Viac informácií o pornografii: Guard Your Manhood — A Response to Marty Klein, autor: Philip Zimbardo & Gary Wilson

skeptic.collage.jpg

Marty Klein napísal a reakcia na naše pôvodný príspevok o tom, ako porno formuje sexuálnu odpoveď mladých mužov. Klein naznačil, že veda empiricky nepodporuje naše tvrdenie o bezprecedentnej miere sexuálnych dysfunkcií u mladých mužov. V skutočnosti obsahujú všetky štúdie hodnotiace sexualitu mladých mužov od roku 2010 historických úrovniach sexuálnych dysfunkcií a prekvapujúceho výskytu nízkeho libida. Miera erektilnej dysfunkcie (ED) sa pohybuje od 27 do 33 percent, zatiaľ čo miera nízkeho libida (hypo-sexuality) sa pohybuje od 16 do 37 percent. Dolné rozsahy sú prevzaté zo štúdií zahŕňajúcich dospievajúcich a mužov vo veku do 25 rokov, zatiaľ čo vyššie rozsahy sú zo štúdií zahŕňajúcich mužov vo veku do 40 rokov. Prečítajte si celý článok