„Váš mozog na porno“ v správach

správy

Správy o vašom mozgu na porno sa tu zhromažďujú kvôli ľahkému prístupu.

Podcasty / audio rozhovory

Články správ v angličtine:

Závislosť od porúch
Sexuálne dysfunkcie vyvolané pornografiou

Neanglické spravodajské články