„Môžeme mozgovou silou pomôcť znížiť dopyt po internetovom pornografii“

Tento článok sa objavil v škótskych novinách, Herald, pred pár dňami. Kliknutím na obrázok ju prečítajte.

Odporúča učiť ľudí, ako funguje odmeňovací systém mozgu, aby im pomohli prevziať kontrolu nad svojimi životmi.