Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je našou prioritou. Toto prehlásenie o súkromí sa vzťahuje na web YourBrainOnPorn.com (YBOP) a upravuje zhromažďovanie a používanie údajov. Webová stránka YBOP je stránka o sexuálnej vede. Používaním webovej stránky YBOP súhlasíte s postupmi spracovania údajov popísanými v tomto prehlásení.

Zhromažďovanie osobných údajov

Nezhromažďujeme o vás žiadne osobné údaje, pokiaľ nám ich neposkytnete dobrovoľne. Môže sa však od vás vyžadovať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, keď sa rozhodnete využívať určité služby, ako je napríklad náš Kontaktný formulár. Je nepravdepodobné, ale predstaviteľné, že v budúcnosti získame ďalšie osobné alebo neosobné informácie.

YBOP už neumožňuje návštevníkom registrovať sa a zanechávať komentáre. Uvedomte si, že čokoľvek, čo ste v minulosti zdieľali na YBOP, dokonca aj v texte chránenom pred verejným pozeraním, môže byť zahrnuté v iných/budúcich materiáloch, ktoré pomáhajú zvyšovať povedomie o rizikách spojených s dnešným pornografickým obsahom. Extrémna starostlivosť však bola/bude venovaná tomu, aby sa zabezpečilo, že nebudú zahrnuté žiadne podrobnosti, ktoré by vás osobne identifikovali.

Zdieľanie informácií s tretími stranami

YBOP nepredáva, neprenajíma ani neprenajíma zoznamy svojich zákazníkov tretím stranám.

YBOP môže zdieľať údaje s dôveryhodnými partnermi, aby im pomohol vykonávať štatistické analýzy, odpovedať na vaše správy alebo poskytovať zákaznícku podporu. Všetky tretie strany majú zakázané používať vaše osobné údaje s výnimkou poskytovania týchto služieb pre YBOP a musia zachovať dôvernosť vašich informácií.

YBOP môže zverejniť vaše osobné údaje bez predchádzajúceho upozornenia, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že takéto opatrenie je potrebné na: (a) dodržiavanie ediktov zákona alebo súlad s právnym procesom doručeným na YBOP alebo miesto; (b) ochranu a obranu práv alebo majetku YBOP; a/alebo (c) konať v naliehavých prípadoch na ochranu osobnej bezpečnosti používateľov YBOP alebo verejnosti.

odkazy

Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné stránky a ich služby. Prosím, uvedomte si, že nie sme zodpovední za obsah alebo postupy ochrany osobných údajov takýchto iných stránok. Odporúčame našim používateľom, aby si boli vedomí toho, keď opustia našu stránku, a aby si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov akejkoľvek inej stránky, ktorá zhromažďuje osobné údaje.

Automaticky zhromažďované informácie

Informácie o hardvéri a softvéri vášho počítača môžu automaticky zhromažďovať YBOP. Tieto informácie môžu zahŕňať: vašu IP adresu, typ prehliadača, názvy domén, časy prístupu a adresy odkazujúcich webových stránok. Tieto informácie sa používajú na prevádzku služby, na udržanie kvality služby a na poskytovanie všeobecných štatistík o používaní webovej stránky YBOP.

Použitie cookies

Webová stránka YBOP môže používať súbory „cookie“, ktoré vám pomôžu prispôsobiť váš online zážitok. Súbor cookie je textový súbor, ktorý server webovej stránky umiestni na váš pevný disk. Súbory cookie nie je možné použiť na spúšťanie programov alebo doručovanie vírusov do vášho počítača. Súbory cookie sú vám priradené jedinečne. Môže ich čítať iba webový server v doméne, ktorá vám vydala súbor cookie.

Jedným z hlavných účelov súborov cookie je poskytnúť pohodlnú funkciu, ktorá vám ušetrí čas. Účelom súboru cookie je oznámiť webovému serveru, že ste sa vrátili na konkrétnu stránku. Napríklad, ak si prispôsobíte stránky YBOP alebo sa zaregistrujete na lokalite YBOP alebo službách, cookie pomôže YBOP vyvolať vaše konkrétne informácie pri následných návštevách. Keď sa vrátite na rovnakú webovú stránku, informácie, ktoré ste predtým poskytli, môžu byť obnovené, takže môžete jednoducho používať funkcie, ktoré ste si prispôsobili.

Máte možnosť prijať alebo odmietnuť súbory cookie. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale zvyčajne môžete upraviť nastavenia prehliadača tak, aby súbory cookie odmietal, ak chcete. Ak sa rozhodnete cookies odmietnuť, možno nebudete môcť plne využívať interaktívne funkcie webových stránok, ktoré navštívite.

Bezpečnosť vašich osobných informácií

Snažíme sa prijať vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom alebo zmenou vašich osobných údajov. Žiaľ, pri žiadnom prenose dát cez internet alebo v akejkoľvek bezdrôtovej sieti nie je možné zaručiť 100% bezpečnosť. V dôsledku toho, zatiaľ čo sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, beriete na vedomie, že: (a) existujú obmedzenia bezpečnosti a ochrany súkromia spojené s internetom, ktoré sú mimo našej kontroly; a (b) nemožno zaručiť bezpečnosť, integritu a súkromie akýchkoľvek a všetkých informácií a údajov, ktoré si medzi sebou a nami vymieňate prostredníctvom tejto stránky.

Právo na výmaz

Až na niektoré nižšie uvedené výnimky, po prijatí overiteľnej žiadosti od vás vykonáme:

 • Vymazať vaše osobné údaje z našich záznamov; a
 • Požiadajte poskytovateľov služieb, aby vymazali vaše osobné informácie z ich záznamov.

Upozorňujeme, že nemusíme byť schopní vyhovieť žiadostiam o vymazanie vašich osobných údajov. Napríklad, ak je potrebné:

 • Dokončiť transakciu, pre ktorú boli osobné údaje zhromaždené, splniť podmienky písomnej záruky alebo stiahnutia produktu vykonané v súlade s federálnymi zákonmi, poskytnúť tovar alebo službu, ktorú požadujete, alebo ktorú možno primerane predpokladať v kontexte našich prebiehajúcich obchodných vzťahov s vami. , alebo inak plniť zmluvu medzi vami a nami;
 • Odhaľovať bezpečnostné incidenty, chrániť ich pred škodlivými, klamlivými, podvodnými alebo nezákonnými činnosťami; alebo stíhať osoby zodpovedné za túto činnosť;
 • Ladiť na identifikáciu a opravu chýb, ktoré zhoršujú existujúcu zamýšľanú funkčnosť;
 • Uplatňovať slobodu prejavu, zabezpečiť právo iného spotrebiteľa na výkon práva na slobodu prejavu alebo na výkon iného práva ustanoveného zákonom;
 • Dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov v Kalifornii;
 • Zapojiť sa do verejného alebo recenzovaného vedeckého, historického alebo štatistického výskumu vo verejnom záujme, ktorý je v súlade so všetkými ostatnými platnými zákonmi o etike a ochrane súkromia, ak je pravdepodobné, že naše vymazanie informácií znemožní alebo vážne naruší dosiahnutie takéhoto výskumu, za predpokladu, že bol získaný váš informovaný súhlas;
 • Umožnite výlučne interné použitie, ktoré je primerane v súlade s vašimi očakávaniami na základe vášho vzťahu s nami;
 • Dodržiavať existujúcu zákonnú povinnosť; alebo
 • V opačnom prípade interne použite svoje osobné údaje zákonným spôsobom, ktorý je kompatibilný s kontextom, v ktorom ste tieto informácie poskytli.
Deti mladšie ako trinásť rokov

YBOP vedome nezhromažďuje osobné údaje od detí mladších ako trinásť rokov. Ak máte menej ako trinásť rokov, musíte požiadať svojho rodiča alebo opatrovníka o povolenie používať túto webovú stránku.

Zmeny tohto vyhlásenia

YBOP si vyhradzuje právo z času na čas zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov. O významných zmenách vás budeme informovať aktualizáciou akýchkoľvek informácií o ochrane osobných údajov. Vaše ďalšie používanie webovej stránky a/alebo Služieb dostupných po takýchto úpravách bude predstavovať vaše: (a) potvrdenie upravených Zásad ochrany osobných údajov; a (b) súhlas dodržiavať a byť viazaný touto politikou.

Kontaktné informácie

YBOP víta vaše otázky alebo komentáre týkajúce sa tohto Vyhlásenia o súkromí. Ak si myslíte, že sa YBOP nedrží tohto prehlásenia, prosím kontaktujte YBOP na adrese: [chránené e-mailom].

Účinné od 22. októbra 2022