Podozrivé pornografické štúdie (rozhlasová show Garyho #27)

TočenieGary diskutuje o sporných aspektoch dvoch štúdií, z ktorých prvá priniesla titulky tvrdiace, že porno nemá nepriaznivé účinky na sexuálne správanie dospievajúcich. Druhá štúdia vyústila do populárneho testu zameraného na zistenie, že intenzívnejšie hardcore pornografie môže viesť iba k väčším pozitívnym účinkom (PCES).

Počúvajte Zobraz<--break->

Pornová štúdia: zobrazenie vysvetľuje či nie?

Vlastné vnímanie účinkov pornografie