"Záujem o pornografiu?" Dr. Nazanin Moali a terapeutka Wendy Maltzová (2019)

Počúvajte podcast v ktorom obaja zdravotnícki pracovníci riešia sexuálne dysfunkcie vyvolané pornografiou medzi svojimi klientmi a ako sa zotaviť.