Reštartovanie účtov

reštartovanie účtov

Tieto stránky 3 Rebooting Accounts obsahujú cez účty 5,000 z prvej ruky ľudí reštartu (zotavovacie) skúsenosti uvedené v abecednom poradí

Nasledujúcich osem strán navyše obsahuje kratšie opisujúce príbehy zotavenie z pornografických sexuálnych dysfunkcií: 12345678.

Pod týmto článkom sa nachádzajú krátke príbehy obnovy 1,000 a "reštartovanie výhod".

Nasledujúce časté otázky, ktoré dopĺňajú účty s reštartom, obsahujú početné vlastné správy popisujúce remisiu zo symptómov a stavov súvisiacich s otázkou:

Nižšie uvedené články YBOP obsahujú početné komentáre popisujúce nespočetné výhody alebo remisie symptómov, ktoré uvádzajú bývalí používatelia porno: