Desať otázok prevencie relapsov

Prekonanie závislosti pornografie vyžaduje odhodlanieIní hovoria, že tento zoznam môže byť užitočný pri prevencii ďalších recidív:

  1. Bude konať na tomto pokušení mi dlhodobú spokojnosť alebo okamžité uspokojenie?
  2. Aký bude konečný výsledok, ak sa budem správať na toto pokušenie?
  3. Ak sa rozhodnem konať v tomto pokušení, urobí to môj život lepším alebo horším?
  4. Beriem 100% zodpovednosť za svoje vlastné činy, alebo obviňujem ostatných a dávajú sa výhovorky?
  5. Môžem závislá časť môjho mozgu nútiť, aby som konala proti mojej vôli?
  6. Je tu moja časť, ktorá sa chce od toho odísť?
  7. Môžem sa rozhodnúť sledovať tú časť, ktorá chce odísť?
  8. Existuje pocit pokoja, ktorý príde ku mne, ak odídem?
  9. Cítil by som sa zajtra lepšie o sebe, ak by som dnes nekonal?
  10. Budem ctiť racionálnu časť môjho mozgu, ktorá ma povzbudzuje k odchodu od tohto pokušenia?

Človek môže pozitívne nasmerovať svoju myseľ tým, že sa naučí klásť správne otázky.