Podozrivý trend vysvetľujúci „nulové výsledky“

Doteraz výskumníci skúmali niekoľko premenných, ktoré by mohli predpovedať mladistvé sexuálne poruchy súvisiace s pornografiou u zdravých mladých mužov, ako napríklad percento porna s pornografiou a masturbáciou bez porna, pomer ejakulácií so skutočnými partnermi k sexuálnym ejakuláciám explicitný materiál (iSEM), stupeň eskalácie na nové žánre iSEM, roky používania iSEM, či sa používanie iSEM začalo pred pubertou, množstvo a trend používania iSEM, prítomnosť závislosti cybersexu alebo hypersexuality atď.

Sexuológovia, ktorí hľadajú jednoduché spôsoby, ako odhaliť (alebo „vyvrátiť“) možnú úlohu iSEM v mladistvých sexuálnych dysfunkciách, však publikujú štúdie, ktoré tvrdia, že nenachádzajú nijakú koreláciu medzi mierami sexuálnych dysfunkcií a úzkymi aspektmi používania iSEM, napríklad „hodiny týždenného používania v posledný mesiac “a„ frekvencia používania v poslednom roku “.

Pred preskúmaním ich výsledkov je potrebné poznamenať, že výskum o závislosti od cyberexu ukazuje, že hodiny a frekvencia užívania nepredvída problémy tak presne ako iné faktory, ako napríklad stupeň sexuálneho vzrušenia, počet otvorených internetových sexuálnych aplikácií, zvládnutie sexuálneho správania , a psychologické symptómy (Brand a kol., 2011, Laier a kol., 2015). V podobnom maríne sú narušenia závislosti na internete viac spojené s vášňou a motiváciou k hraniu, ako s hodinami používania (Kneer & Rieger, 2015). Zdá sa, že mozog sa líši v tom, koľko stimulácie dokážu tolerovať, takže nulové výsledky lineárnych korelácií medzi mierou užívania a mladistvými sexuálnymi dysfunkciami nám pravdepodobne hovoria veľmi málo. Určite „nepreukazujú“, že internetové porno nie je vinníkom mladistvého ED, ako smelo tvrdia ich autori.

Prvé týchto nulových výsledkov (kritizoval tu viac) sa spoliehalo na údaje z starších štúdií 4, ktoré nemali nič spoločné s erektilnou funkciou. Analyzoval subjekty, priemerný vek 23 a tvrdil, porovnať svoje týždenné hodiny prezerania iSEM s počtom v odpovedi na jednu otázku o „sexuálnom vzrušení“ po zhliadnutí vizuálnych sexuálnych podnetov (Prause & Pfaus, 2015). Vzrušenie nebolo hodnotené na základe sexuálnej odozvy, erekcie alebo mozgovej aktivácie. Subjekty s pornografiou 2+ hodín týždenne mali po prezeraní mierne vyššie skóre vzrušenia, ale to neodhaľovalo nič o ich erektilnom zdraví alebo sexuálnom výkone s partnerom.

Menší počet subjektov taktiež prijal dotazník International Index of Erectile Function (IIEF-6), ktorého priemerné výsledky naznačovali, že trpeli ED (skóre 21.4 z 30). Zvláštne, výskumníci neuverejnili žiadne údaje IIEF v súvislosti s hodinami.

Subjekty, ktoré si pozreli viac iSEM, tiež hlásili o niečo vyššiu túžbu po masturbácii a sexe s „partnerom“. (Mnoho z nich však bolo bez partnerov a možno hodnotili svoju túžbu po sexe so svojou obľúbenou pornohviezdou.) Pre ťažkých používateľov servera iSEM je bežné, že majú väčšiu chuť na sexuálnu stimuláciu. Chute sa však nevyhnutne nemusia prejaviť na lepšom sexuálnom výkone, ako je vidieť na obrázku Voon a kol., v ktorých väčšina subjektov hlásila problémy s libido a erekciou s reálnymi partnermi, ale nie s iSEM.

Napriek tomu na základe týchto nejednoznačných a neúplných výsledkov a napriek dôkazom, že ich mladí ľudia skutočne mali ED, autori propagovali tlačové správy, ktoré naznačujú, že používanie iSEM zvyšuje sexuálna výkonnosť: „Môžete sledovať pornografiu, aby ste boli lepšie v posteli?”(Univerzita Concordia - Montreal, tlačová správa, 2015). Ich príspevok bol v recenzovanom časopise kritizovaný za rozsiahle nezrovnalosti a nepodložené závery a za neúspech pri vyšetrovaní kritických parametrov, ako sú celkové využitie iSEM, vek, ktorý sa začal používať, eskalácia k extrémnejšiemu materiálu a rozsah sexuálnej aktivity (Isenberg, 2015).

Druhý papier 2015 (kritizoval tu viac) sledoval frekvenciu používania iSEM za posledný rok vo vzťahu k mieram ED u mužov z Nórska, Portugalska a Chorvátska (Landripet & Štulhofer, 2015). Vedci vylúčili mužov, ktorí za posledných 12 mesiacov nemali sex. (Je zaujímavé, že a Prierezová štúdia 1999 že miera sexuálnej dysfunkcie je výrazne vyššia, keď sú zahrnutí všetci muži vo vekovej skupine, a nie len tí, ktorí boli sexuálne aktívni s partnermi v minulom roku (Laumann a kol., 1999)).

V tomto dokumente muži vo veku 18-40 rokov uvádzali mieru ED až 31% a mieru „nízkej sexuálnej túžby“ až 37%. Na porovnanie, skorší výskum jedného z autorov uvádzal mieru ED u mužov 35 - 39 iba 5.8% v roku 2004 (Štulhofer & Bajić, 2006). Abstrakt príspevku však nezmieňuje alarmujúce miery nefunkčnosti.

Namiesto toho autorky uisťujú čitateľov, že na rozdiel od zvyšujúcich sa obáv verejnosti sa iSEM nezdá byť významným rizikovým faktorom pre mladistvú sexuálnu dysfunkciu. To sa zdá byť príliš definitívne, vzhľadom na to, že portugalskí prieskumníci, ktorí uviedli, že používajú omnoho menej iSEM ako Nóri, tiež uviedli oveľa nižšie sadzby ED. Aj tento dokument bol formálne kritizované že nepoužívajú komplexné modely schopné zahŕňať priame i nepriame vzťahy medzi premennými známymi alebo predpokladanými na prácu (Hald, 2015).

Nevyhnutný výskum lekárov a ďalších odborníkov s odbornosťou v štúdiu nervových substrátov upravujúcich vzrušenie a erekciu je potrebný na posúdenie možnosti porúch súvisiacich sexuálnych dysfunkcií. Medzitým sa výskumní pracovníci a tí, ktorí sa na ne spoliehajú na informácie, majú varovať, aby sa vyhli nedostatočne podporovaným záverom, zavádzajúcim analýzam a nadsadeným výskumným titulom, ktoré sa zdajú byť odrazom základnej agendy, ktorá je niečo vedeckého a môže dokonca signalizovať rozbité peer- procesu preskúmania v oblasti sexuológie.

Pozri tiež: Výskum potvrdzuje prudký nárast mladých ľudí

REFERENCIE

 1. Brand, M., Laier, C., Pawlikowski, M., Schächtle, U., Schöler, T., & Altstötter-Gleich, C. (2011). Pozeranie pornografických obrázkov na internete: úloha hodnotení sexuálneho vzrušenia a psychicko-psychiatrických symptómov pri nadmernom používaní internetových sexuálnych stránok. Kyberpsychologie, správanie a sociálne siete, 14(6), 371–377. http://doi.org/10.1089/cyber.2010.0222
 2. Laier C, Pekal J, Brand M, (2015). Sexuálna vzrušivosť a nefunkčné vyrovnanie určujú závislosť Cybersexu u homosexuálnych samcov. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2015 Oct;18(10):575-80. doi: 10.1089/cyber.2015.0152.
 3. Kneer, J., & Rieger, D. (2015). Problematické hranie hier: Diagnostická hodnota hrania motívov, vášne a hracieho času u mužov. Behaviorálne vedy, 5(2), 203–213. http://doi.org/10.3390/bs5020203
 4. Prause, N., & Pfaus, J. (2015). Prezeranie sexuálnych stimulov spojených s väčšou sexuálnou odpoveďou, nie s erektilnou dysfunkciou. Sexuálna medicína, 3(2), 90–98. http://doi.org/10.1002/sm2.58
 5. Voon, V., Mole, TB, Banca, P., Porter, L., Morris, L., Mitchell, S., Irvine, M. (2014). Neurálne koreláty reaktivity sexuálneho kĺbu u jednotlivcov s kompulzívnym sexuálnym správaním a bez neho. PLoS ONE, 9(7), e102419. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0102419
 6. Univerzita Concordia - Montreal, tlačová správa. (2015, 16. marca). Môže vás sledovanie porno zlepšiť v posteli? (http://www.concordia.ca/news/cunews/main/stories/2015/03/16/can-watching-porn-make-you-better-in-bed.html). Získané 23. júla 2015, z http://www.concordia.ca/news/cunews/main/stories/2015/03/16/can-watching-porn-make-you-better-in-bed.html
 7. Isenberg, RA (2015). Zobrazenie sexuálnych stimulov súvisiacich s vyššou sexuálnou odozvou, nie erektilnou dysfunkciou: komentár. Sexuálna medicína, n / a-n / a. http://doi.org/10.1002/sm2.71
 8. Landripet, I., & Štulhofer, A. (2015). Je použitie pornografie spojené so sexuálnymi ťažkosťami a dysfunkciami u mladších heterosexuálnych mužov? Časopis sexuálnej medicíny, 12(5), 1136–1139. http://doi.org/10.1111/jsm.12853
 9. Laumann, EO, Paik, A., & Rosen, RC (1999). Sexuálna dysfunkcia v USA: prevalencia a prediktory. JAMA, 281(6), 537-544.
 10. Štulhofer, A., & Bajić, Ž. (2006). Prevalencia erektilných a ejakulačných ťažkostí u mužov v Chorvátsku. Chorvátsky zdravotnícky časopis, 47(1), 114-124.
 11. Hald, GM (2015). Komentár k: Použitie pornografie súvisí s sexuálnymi ťažkosťami a poruchami medzi mladšími heterosexuálnymi mužmi? Časopis sexuálnej medicíny, 12(5), 1140–1141. http://doi.org/10.1111/jsm.12877