Dospievajúci mozog

Dospievajúci mozog

Kapacita teenagerov na zaviesť nové sexuálne združenia huby okolo 11-12 pre dievčatá, 12-13 pre chlapcov, keď miliardy nových neurónových spojení (synapsí) vytvárajú nekonečné možnosti. Avšak v dospelosti jeho mozog musí prerezávať jeho nervový obvod nechať ho so zvládnuteľným sortimentom možností. Dvadsiatymi rokmi to nemusí byť prilepené so sexuálnymi sklonmi, do ktorých spadá počas dospievania, ale môžu byť ako hlboké vyrážky v jeho mozgu - nie je ľahké ich ignorovať alebo prekonfigurovať. Viac informácií o mozgu adolescentov nájdete na:

V nižšie uvedenom zozname sú položky označené znakom (L).