Coolidge Effect & Habituation

Návyk na Coolidgeov efekt

Pozrime sa na všetky dôležité účinky a návyky Coolidge. Definícia: V biológii a psychológii pojem Coolidgeov efekt (habituácia) popisuje jav - pozorovaný takmer u všetkých druhov cicavcov, na ktorých bol testovaný -, pri ktorom muži aj ženy vykazujú nepretržitú vysokú sexuálnu výkonnosť pri zavedení nových vnímavých partnerov. Zvieratá sa unavujú pohlavným stykom so svojím súčasným partnerom (zvyk) a vzrušujú sa pri nádeji na nového sexuálneho partnera. Dôvod: množstvo dopamínu klesá so súčasným matom, ale stúpa s novým matom. Vďaka tomuto programu pre novinky je internetové porno lákavé pre váš primitívny mozog.