Getting off on sex research: Metodický komentár k sexuálnym túžbam výskumníkov sexu (2016)

Jeremy N Thomas

Štátna univerzita v Idahu, USA

Jeremy N Thomas, Katedra sociológie, sociálnej práce a trestného súdnictva, Štátna univerzita v Idahu, 921 S. 8th Ave., Stop 8114, Pocatello, ID 83209-8114, USA. e-mail: [chránené e-mailom]

DJ Williams

Štátna univerzita v Idahu, USA

abstraktné

V tomto komentári ukážeme, ako môže sebapoznanie pomôcť objasniť spôsoby, ktoré sexuálne túžby sexuálnych výskumníkov môžu a môžu ovplyvniť ich výskum. Toto odhalenie seba demonštrujeme tým, že skúmame, ako naše vlastné sexuálne túžby ovplyvnili niektoré z našich minulých výskumov prostredníctvom ovplyvňovania výberu výskumných projektov, metodických rozhodnutí, metodických interakcií a výsledkov výskumu a záverov. Navrhujeme, aby bol sexuálny výskum všetkých druhov prospešný, ak by boli sexuálni výskumníci ochotnejší zverejniť svoje sexuálne túžby a zvážiť a diskutovať o tom, ako ich sexuálne túžby ovplyvnili ich výskum.