Delta FosB a sexuálne správanie

Delta FosB a sexuálne správanie

Molekula Delta FosB sa javí ako molekulárny prepínač pre všetky závislosti. Behaviorálne závislosti a drogové závislosti zdieľajú spoločné mechanizmy a výsledkom sú podobné zmeny mozgu. To dáva dokonalý zmysel, pretože lieky môžu iba zosilniť alebo znížiť existujúce fyziologické mechanizmy. Molekula Delta FosB je transkripčný faktor, čo znamená, že zapína a vypína gény. Pseudovedecké argumenty, že závislosti na správaní sú kvalitatívne odlišné alebo sú skôr „nutkaním“ ako závislosťami, nemajú základ v tvrdej vede. Môžete nájsť ďalšie štúdie o úlohe Delta FosB v závislosti  tu.