Sexuálna skúsenosť senzibilizuje reakcie jadrových šialených škrečkov (1999)

Behav Brain Res. 1999 Feb 15;99(1):45-52.

Kohlert JG, Meisel RL.

zdroj

Katedra psychologických vied, Purdue University, West Lafayette, IN 47907-1364, USA.

abstraktné

Skúmali sme účinky predchádzajúcej sexuálnej skúsenosti na extracelulárne koncentrácie dopamínu v nucleus accumbens ženských škrečkov. Nameral sa dopamín Nucleus accumbens in vivo mikrodialýzou počas párenia samičiek sýrskych škrečkov, ktoré predtým dostávali šesť predchádzajúcich sexuálnych stretnutí s mužom, tri predchádzajúce stretnutia alebo boli sexuálne naivní.

Vysoká úroveň sexuálneho správania sa pozorovala vo všetkých troch skupinách, ktoré boli sprevádzané zvýšením dialyzačného dopamínu v období, keď bol muž prítomný. Avšak, ženy, ktoré dostali šesť predchádzajúcich sexuálnych stretnutí, mali signifikantne zvýšené a predĺžené zvýšenie dialyzačného dopamínu v porovnaní so ženami pohlavne naivnými ženami alebo ženami s iba tromi predchádzajúcimi sexuálnymi stretnutiami s mužmi., Údaje naznačujú, že mezolimbický systém môže byť senzitizovaný opakovanými skúsenosťami spojenými s motivovaným správaním.