Transkripčné mechanizmy, ktoré sú základom štrukturálnej plasticity súvisiacej s návykmi (2010)

Mol Interv. 2010 Aug;10(4):219-30.

Bludisko I, Russo SJ.

zdroj

Fishberg Department of Neuroscience a Friedman Brain Institute, Mount Sinai School of Medicine, New York, NY, USA.

abstraktné

Drogová závislosť je poznačená dlhotrvajúcimi zmenami v správaní, ktoré sčasti vyplývajú zo zmenených vzorcov génovej expresie v limbických oblastiach predného mozgu, ako je napríklad nucleus accumbens (NAc). Tieto zmeny v transkripcii génu sú koordinované komplexným radom modifikácií histónov obklopujúcich DNA, ktoré vedú buď k represii alebo aktivácii génovej expresie. Nedávne dôkazy identifikovali sieť zmien génovej expresie, regulovanú transkripčným faktorom DeltaFosB, ktoré menia štruktúru a funkciu stredne ostnatých neurónov NAc na kontrolu správania podobného návyku., V tomto prehľade budeme diskutovať o nedávnom pokroku v našom chápaní regulácie chromatínu kokaínom, ako aj o dôsledkoch takejto regulácie na štrukturálnu plasticitu a jej funkčný význam pre drogovú závislosť.