Liečba kabergolínom u mužov s psychogénnou erektilnou dysfunkciou (2007) randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia.

Int J Impot Res. 2007 Jan-Feb;19(1):104-7.

Nikel M., Moleda D, Loew T, Rother W, Pedrosa Gil F.

FULL PDF

zdroj

Klinika pre Psychosomatic, Inntalklinik, Simbach / Inn, Nemecko. [chránené e-mailom]

abstraktné

Účinnosť kabergolínu u 50 mužov s psychogénnou erektilnou dysfunkciou bola skúmaná v 4-mesačnej, randomizovanej, placebom kontrolovanej, dvojito zaslepenej štúdii s validovanými psychologickými testami a hladinami prolaktínu, folikuly stimulujúceho hormónu, luteinizačného hormónu a testosterónu v sére. Liečba kabergolínom bola dobre tolerovaná a vo väčšine prípadov viedla k normalizácii hladín hormónov. V skupine liečenej kabergolínom sa pozorovali významné interakcie medzi sérovými koncentráciami prolaktínu a testosterónu. Erektilná funkcia sa výrazne zlepšila. Zvýšila sa tiež sexuálna túžba, orgazmické funkcie a sexuálne uspokojenie pacienta a jeho partnera. Kabergolín môže byť účinným a bezpečným alternatívnym prostriedkom pre mužov s psychogénnou ED.