Biologická základňa pre libido (2005)

CELÁ ŠTÚDIA - Biologický základ libida

abstraktné

Libido označuje kolísavý stav sexuálnej motivácie vo všetkých organizmoch. Sexuálna motivácia sa mení vnútornými faktormi, ako sú hladiny cirkulujúcich steroidných hormónov a spätná väzba zo sexuálnej stimulácie; vonkajšie faktory, ako je napríklad prítomnosť sexuálne relevantných stimulov; a kognitívnym spracovaním týchto faktorov, ktoré poskytujú variácie v sexuálnej vzrušenosti a očakávaní sexuálnej odmeny. Libido teda odráža neustále kolísanie sexuálneho vzrušenia, túžby, odmeny a inhibície. Nedávne pokroky v neurochemickej detekcii, farmakologických analýzach a zobrazovaní mozgu pomohli identifikovať neuroanatomické a neurochemické systémy, ktoré regulujú tieto štyri aspekty sexuálnej funkcie. Ďalším dôležitým faktorom je aktivácia centrálnych monoamínových a neuropeptidových systémov, ktoré spájajú motivačnú motiváciu, odmenu a inhibíciu spolu s autonómnymi cestami, ktoré detekujú a prenášajú sexuálne vzrušenie. Aktivácia týchto systémov steroidnými hormónmi a modulácia očakávaním sexuálnej odmeny sú kritickými črtami nervového „stavu“, v ktorom sa mení reaktivita na sexuálne stimuly.