Zmenená funkcia dopamínu v patologických hrách (1997)

Psychol Med. 1997 Mar;27(2):473-5.

Bergh C., Eklund T, Södersten P, Nordin C..

zdroj

Oddelenie klinickej neurológie a rodinnej medicíny, Karolinska Institute, Huddinge, Švédsko.

abstraktné

POZADIE:

Skúmala sa možnosť, že sa pri patologickom hráčstve zmenila monoaminergná neurotransmisia.

metodika:

Monoamíny a ich metabolity sa merali v CSF získanom na úrovni L4-5 od desiatich patologických hráčov a siedmich kontrol.

Výsledky:

Zistilo sa zníženie dopamínu a zvýšenie hladiny kyseliny 3,4-dihydroxyfenyloctovej a kyseliny homovanilovej. Zvýšil sa aj noradrenalín a jeho metabolit 3-metoxy-4-hydroxyfenylglykol, ale 5-hydroxytryptamín a kyselina 5-hydroxyindol-octová sa nezmenili.

ZÁVER:

Predpokladá sa, že funkcia dopaminergného systému, ktorá môže sprostredkovať pozitívnu a negatívnu odmenu, a noradrenergný systém, ktorý môže sprostredkovať selektívnu pozornosť, sa mení v patologickom hráčstve.