Dopamín zvyšuje návyk na hazard nezávisle na hodnote (2017)

Neuropsychopharmacology. 2016 mája 6. dva: 10.1038 / npp.2016.68.

Rigoli F1, Rutledge RB1,2, Žuvačka B1, Ousdal OT1,3, Dayan P4, Dolan RJ1,2.

abstraktné

Aj keď je vplyv dopamínu na učenie sa za odmenu dobre zdokumentovaný, jeho vplyv na ďalšie aspekty správania zostáva predmetom mnohých prebiehajúcich prác. O dopaminergných liekoch je známe, že zvyšujú rizikové správanie, ale základné mechanizmy tohto účinku nie sú jasné. Úlohu dopamínu sme skúmali skúmaním účinku jeho prekurzora L-DOPA na výber zdravých ľudských účastníkov v experimentálnej paradigme, ktorá umožňovala rozlíšiť jednotlivé zložky rizika. Ukazujeme, že výberové správanie záviselo od základnej (tj od hodnoty nezávislej) náchylnosti k hazardu, škálovania preferencií hazardných hier podľa množstva / odchýlky a faktora normalizácie hodnoty. Zvýšenie hladín dopamínu konkrétne zvýšilo iba základný sklon k hazardným hrám nezávislým od hodnoty, takže ostatné zložky zostali nedotknuté. Naše výsledky naznačujú, že vplyv dopamínu na výberové správanie zahŕňa špecifickú moduláciu atraktivity rizikových možností - nález s dôsledkami pre pochopenie celého radu psychopatológií súvisiacich s odmenami vrátane závislosti.