Hry v mozgu: Neurálne substráty závislosti na hazardných hrách (2015)

Neurológ. 2015 Jún 26. pii: 1073858415591474.

Murch WS1, Clark L2.

abstraktné

Hazardné hry ako populárna forma podstupovania rizika pri rekreácii ponúkajú paradigmu pre rozhodovací neurovedný výskum. Ako individuálne správanie sa hazardné hry stávajú nefunkčnými u časti populácie, čo má oslabujúce následky. Porucha hráčstva bola v DSM-5 nedávno rekonceptualizovaná ako „závislosť na správaní“ na základe objavujúcich sa paralel s poruchami užívania návykových látok. Prečo niektorí jednotlivci prechádzajú z rekreačného na neusporiadané hazardné hry? Biomedicínskym modelom problémového hazardu je „mozog