Zobrazovanie hazardného mozgu (2016)

Int Rev Neurobiol. 2016, 129: 111-24. doi: 10.1016 / bs.irn.2016.05.001. Epub 2016 júl 5.

Balodis IM1, Potenza MN2.

abstraktné

Neuroimagingové štúdie skúmajúce neurobiologický základ poruchy hazardných hier (GD) sa v poslednom desaťročí zvýšili. Štúdie zobrazovania funkčnej magnetickej rezonancie počas apetitívnych úloh spracovania cue a odmeny demonštrujú zmenené fungovanie v mozgových oblastiach frontostriatálu, vrátane ventrálneho striata a ventromediálneho prefrontálneho kortexu. Zistenia naznačujú rozdiely v spôsobe, akým sú očakávania a výsledky odmien spracované u jednotlivcov s GD. Budúci výskum si vyžaduje väčšie veľkosti vzoriek a mal by zahŕňať vhodné klinické referenčné skupiny. Štúdie doposiaľ vo všeobecnosti poukazujú na spoločnú patofyziológiu medzi závislosťami na látkach a GD, ktorá ponúka jedinečný stav, v ktorom sa skúmajú nechemické faktory závislosti.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  hazardných hier; Tesnotka; Odmena; striatum; Ventromediálny prefrontálny kortex

PMID: 27503450

DOI: 10.1016 / bs.irn.2016.05.001