Aktivácia Nucleus accumbens sprostredkováva vplyv odmien na odmeňovanie finančného rizika (2008)

 2008 Mar 26;19(5):509-13. doi: 10.1097/WNR.0b013e3282f85c01.

Knutson B1, Wimmer GEKuhnen CMWinkielman P.

abstraktné

Vo funkčnom výskume funkčnej magnetickej rezonancie sa aktivácia nukleus accumbens (NAcc) spontánne zvyšuje pred prijatím finančného rizika. Keďže predvídanie rôznych odmien môže zvýšiť aktiváciu NAcc, aj náhodné podnety môžu ovplyvniť prijímanie finančných rizík. Pomocou zobrazenia funkčnej magnetickej rezonancie súvisiacej s udalosťami sme predpovedali a zistili, že očakávanie pozorovania stimulačných stimulov (erotických obrázkov pre heterosexuálnych mužov 15) zvýšilo finančné riziko a že tento účinok bol čiastočne sprostredkovaný zvýšením aktivácie NAcc. Tieto výsledky sú v súlade s predstavou, že náhodné podnety odmeňovania ovplyvňujú prijímanie finančných rizík zmenou predvídacieho vplyvu, a tak identifikujú neuropsychologický mechanizmus, ktorý môže byť základom efektívnych emocionálnych apelácií vo finančných, marketingových a politických oblastiach.