Patologický hazard: systematický prehľad biochemických, neuroimagingových a neuropsychologických nálezov (2012)

Harv Rev Psychiatria. 2012 May-Jun;20(3):130-48. doi: 10.3109/10673229.2012.694318.

CELÁ ŠTÚDIA - PDF

Conversano C, Marazziti D, Carmassi C, Baldini S, Barnabei G, Spoločnosť Dell'Osso L.

zdroj

Dipartimento di Psichiatria, Neurobiologia, Farmacologia e Biotecnologie-University of Pisa, Taliansko.

abstraktné

Patologické hráčstvo je novovznikajúca psychiatrická porucha, ktorá nedávno získala veľkú pozornosť z dôvodu rastúcej prevalencie a zničujúcich osobných, rodinných a sociálnych dôsledkov. Hoci jej patofyziológia je do značnej miery neznáma, spoločné podobnosti so závislosťami a obsedantno-kompulzívnymi poruchami spektra naznačujú možnosť bežných psychobiologických substrátov. Podobne ako u mnohých iných psychiatrických porúch sa predpokladá, že patologické hráčstvo môže vyplynúť zo súhry medzi individuálnou zraniteľnosťou a environmentálnymi faktormi. Cieľom tohto článku je poskytnúť komplexný prehľad o hlavných neurobiologických aspektoch patologického hráčstva s osobitným dôrazom na neuropsychologické a súvisiace nálezy. Na vytvorenie účinných liečebných stratégií je potrebné hlbšie pochopenie biologických korelácií patologického hráčstva.