Patologická hazardná hra je spojená so zníženou aktiváciou mezolimbického systému odmeňovania (2005)

Nat Neurosci. 2005 Feb; 8 (2): 147-8. Epub 2005 Jan 9.

Reuter J, Raedler T, Rose M, Ruku, Gläscher J, Büchel C.

zdroj

NeuroImage Nord, Oddelenie neurológie, Univerzitná nemocnica v Hamburgu Eppendorf, Martinistr. 52, 20246 Hamburg, Nemecko.

abstraktné

Analogicky k drogovej závislosti sa špekuluje, že základnou patológiou patologického hráčstva je zníženie citlivosti systému odmeňovania. Pri štúdiu patologických hráčov a kontrol počas hádania pomocou funkčného zobrazovania pomocou magnetickej rezonancie sme pozorovali redukciu ventrálnej striatálnej a ventromediálnej prefrontálnej aktivácie v patologických hráčoch, ktorá bola negatívne korelovaná so závažnosťou hazardu, čo spájalo hypoaktiváciu týchto oblastí so závažnosťou ochorenia.