Problém hráči vykazujú hypersenzitívnu odmenu (P300) v mediálnom čelnom kôre počas hazardných hier. (2011)

Neuropsychológie. 2011 Nov; 49 (13): 3768-75. doi: 10.1016 / j.neuropsychologia.2011.09.037. Epub 2011 Oct 1.

zdroj

Univerzita Lethbridge, Lethbridge, AB, Kanada.

abstraktné

Problémové hazardné hry (PG) sa čoraz viac konceptualizujú ako závislosť podobná zneužívaniu návykových látok, a nie ako porucha kontroly impulzov, avšak mechanizmus závislosti zostáva nejasný. Neuroimagingové vyšetrovania podporili hypotézu „nedostatku odmien“ pre PG navrhnutím otupenej reakcie na hazardné hry, najmä v striate. Tu popisujeme elektrofyziologické dôkazy o precitlivenej reakcii na spätnú väzbu hazardných hier u problémových hráčov. Predchádzajúci výskum zdravých účastníkov ukázal, že spätná väzba počas hráčskych úloh spúšťa stereotypné nervové reakcie vrátane spätnej väzby súvisiacej s mediofrontálnou negativitou (FRN), spätnej väzby súvisiacej s P300 a zvýšenia sily indukovaného pásma theta (4 - 8 Hz). Testovali sme teóriu, že abnormálne spracovanie spätnej väzby charakterizuje mozgovú aktivitu u problémových hráčov pri hraní hazardných hier. EEG bol zaznamenaný od hráčov, ktorí nie sú hráčmi, a samostatne identifikovaných hráčov, keď sa zapojili do počítačovej verzie úlohy pre hazardné hry v Iowe. Spätná väzba o valencii (výhra vs. strata) spustila FRN v oboch skupinách, ale u hazardných hráčov tomu predchádzal hypersenzitívny rozdiel medzi spätnou väzbou a včasnou latenciou. Táto skorá FRN korelovala so závažnosťou hazardu a bola lokalizovaná do mediálneho frontálneho kortexu pomocou zobrazenia distribuovaného zdroja (CLARA). Gambleri sa tiež líšili v reakciách na riziko, pričom vykazovali otupenú zložku P300 a menej energie EEG v pásme theta. Tu navrhujeme, aby sa vo vzťahu k PG vyžadovala jemnejšia interpretácia deficitu odmeny. Pri určitých aspektoch mozgových funkcií môžu hráči prejavovať precitlivenosť na spätnú väzbu odmien, ktorá sa viac podobá senzibilizácii na lieky ako nedostatku odmien. Naše výsledky tiež naznačujú, že neurologicky normálny mozog zamestnáva disociovateľné systémy pri spracovávaní spätnej väzby od úloh zahŕňajúcich riskantné rozhodovanie.