Novosť, impulzívnosť a riziká

Impulzivita a riziká môžu zapáliť pornografiu, pretože menia dopamínovú odpoveď mozguV tejto časti sú zhrnuté štúdie o novinkách aktivujúcich okruh odmien a o osobnostiach, ktoré hľadajú novotu. Je možné spojiť určité osobnostné vlastnosti, ako je impulzívnosť, so zvýšenou pravdepodobnosťou vzniku závislosti. V tejto kategórii sú tí, ktorí podstupujú riziká a tí, ktorí majú problémy s kontrolou impulzov. Zdá sa, že obidva znaky súvisia s uvoľňovaním dopamínu a hladinou receptora. Rizikové osoby uvoľňujú viac dopamínu kvôli novosti a ľudia charakterizovaní impulzívnosťou majú nižšie hladiny dopamínových receptorov (D2).

Táto časť obsahuje laické články pre širokú verejnosť aj vedecké články. Ak nie ste odborníkom na závislosť, navrhujem začať laickými článkami. Začínajú sa na „L.“