Vyšetrovanie používania sexuálne explicitného materiálu online: Aký je vzťah k sexuálnej nátlaku? (2015)

Sexuálna závislosť a kompulzivita: The Journal of Treatment & Prevention

Ročník 22, 2015 - Vydanie 3

Valerie M. Gonsalves, Heath Hodges & Mario J. Scalora

abstraktné

S popularitou internetu, je ľahké prístup on-line sexuálne explicitný materiál (OSEM). Je však málo informácií o možnom vzťahu, ktorý môže mať sledovanie OSEM na sexuálne donucovacie správanie. Účelom tejto štúdie bolo zistiť, či sa návyky pozorovania OSEM týkali sexuálnej agresie, ktorú uviedli sami.

Výsledky ukázali, že jednotlivci, ktorí identifikovali sexuálne agresívne správanie, podporili viac on-line sexuálne kompulzívneho správania. Analýzy ukázali, že množstvo, na rozdiel od typu, prezeraného OSEM sa zdá byť viac spojené s nepriaznivými výsledkami.

Okrem toho, sexuálne agresívni jedinci uviedli, že sledujú väčší rozsah obsahu OSEM a zapájajú sa do širšieho spektra správania OSEM v porovnaní s tými, ktorí sa zaoberajú menej sexuálnym nátlakom.