Vystavenie internetovej pornografii a sexuálne agresívne správanie: ochranné úlohy sociálnej podpory medzi kórejskými adolescentami (2018)

Shin, Junseob a Chung Hwan Lee.

Journal of Sexual Aggression (2018): 1-15.

Abstrakt

Vyšetrovanie adolescentov voči pornografii na internete a jeho negatívne účinky na zdravý sexuálny vývoj boli rozsiahle skúmané. Malý výskum sa však zaoberal identifikáciou ochranných faktorov, ktoré môžu tieto negatívne účinky potláčať. Na základe konceptualizácie modelu podpory sociálneho zabezpečenia na stres, táto štúdia empiricky testovala, či sociálna podpora poskytne nárazník proti negatívnym účinkom internetovej pornografie na sexuálne agresívne správanie u adolescentov. Výsledky z online prieskumu kórejských študentov strednej školy (210) odhalili, že sociálna podpora rodičov a priateľov má vyrovnávaciu úlohu a vyrovnávací účinok podpory priateľov bol najsilnejší. Na základe týchto výsledkov sa diskutovalo o praktických dôsledkoch pre zdravý dospievajúci pohlavný vývoj.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Internetová pornografiasexuálne agresívne správaniesociálna podporavyrovnávací efektKórejských dospievajúcich