Vystavenie pornografii, tolerantné a neprípustné podnety a mužská agresivita voči ženám (1983)

September 1983, zväzok 7, Číslo 3, str. 291-299

  • Kenneth E. Leonard
  • Stuart P. Taylor

DOI: 10.1007 / BF00991679

Citovať tento článok ako:  Leonard, KE & Taylor, SP Motiv Emot (1983) 7: 291. doi: 10.1007 / BF00991679

abstraktné

Táto štúdia skúmala úlohu tolerantných a nepermisívnych narážok pri sprostredkovaní vzťahu medzi vystavením erotiky a agresii. Mužské predmety pozerali buď neutrálne snímky s tichým ženským alebo erotickým diapozitívom so samicou, ktorá urobila tolerantné, nepríjemné, alebo žiadne komentáre o diapozitívach. Muži hodnotili diapozitívy a následne hodnotili ženskú konfederáciu. Mužským subjektom bola potom poskytnutá príležitosť podať ich ženám v závislosti od reakcie na ich výber niekoľkých intenzít šoku. Subjekty v tolerantnom stave znamenali erotické snímky ako viac vzrušujúce, videli ženu ako rozumnejšiu a prijateľnú a vyberali pre ženy intenzívnejšie šoky ako subjekty v ostatných podmienkach. Jedným z vysvetlení týchto výsledkov je to, že tolerantné náznaky v prítomnosti erotiky viedli muža k tomu, aby veril, že iné normálne nevhodné správanie by bolo tolerované.