Prepojenie mužského využívania sexuálneho priemyslu na kontrolu správania v násilných vzťahoch (2008)

Simmons, Catherine A., Peter Lehmann a Shannon Collier-Tenison.

Násilie oproti ženám 14, č. 4 (2008): 406-417.

abstraktné

V snahe lepšie pochopiť vzťah medzi mužským využitím sexuálneho priemyslu (tj pornografie a striptízové ​​kluby) a medziľudského násilia (IPV), bolo skúmaných 2,135 XNUMX žien žijúcich v útulku IPV, pokiaľ ide o použitie sexuálneho priemyslu zo strany obuvi a kontrolu správania vo svojich vzťahoch. Zistenia naznačujú, že páchatelia mužského domáceho násilia, ktorí využívajú sexuálny priemysel, využívajú viac kontrolného správania ako páchatelia mužského domáceho násilia. Diskutuje sa o dôsledkoch pre politiku, prax a výskum.