Naked Aggression: Význam a prax ejakulácie na tvári ženy (2016)

Násilie oproti ženám. 2016 Oct 21. pii: 1077801216666723.

Sun C1, Ezzell MB2, Kendall O3.

abstraktné

Na základe podrobných rozhovorov s 16 heterosexuálnymi mužmi, táto štúdia sa zameriava na tvorbu významov účastníkov v súvislosti s bežným a kontroverzným sexuálnym aktom v pornografii: ejakulácia na tvári ženy (EOWF). Analyzujeme spôsoby, ktoré mužskí spotrebitelia dekódovali EOWF, a spôsoby, ako bol EOWF ako sexuálne písmo zahrnutý do účtov mužov o ich sexuálnych túžbach a praktikách. Väčšina mužov dekódovala EOWF prostredníctvom preferovaného (zakódovaného) významu ako akt mužskej dominancie a sexuálnej agresie a že sa do neho chceli zapojiť napriek všeobecnému presvedčeniu, že ženy by oň nemali záujem.

Kľúčové slová: prieskum publika; mužská agresia; pornografie; sexuálna agresia; sexuálne správanie; sexuálny skript

PMID: 27770079

DOI: 10.1177 / 1077801216666723