Pornografia a sexuálna pokrivenosť a trivializácia znásilnenia (1982)

Zillmann, Dolf; Bryant, Jennings

Preskúmali dôsledky pokračujúceho vystavenia pornografii na presvedčenie o sexualite vo všeobecnosti a najmä o postojoch voči ženám. Zistilo sa, že masívne vystavenie pornografii malo za následok stratu súcitu voči ženám ako obetiam znásilnenia a voči ženám všeobecne. (PD)

objem 32, Vydanie 4, stránky 10-21, decembra 1982

Vestníku komunikácie