Prieskum sexuálnych skúseností: výskumný nástroj vyšetrujúci sexuálnu agresiu a viktimizáciu (1982)

Koss, MP a Oros, CJ (1982).

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50(3), 455-457.

http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.50.3.455

abstraktné

Vyvinul prieskum, ktorý je schopný odrážať skryté prípady znásilnenia a dokumentovania rozmerového pohľadu na sexuálnu agresiu / sexuálnu viktimizáciu. Tento prieskum skúma stupeň nátlaku, ktorý sa používa alebo má skúsenosti so sexuálnou aktivitou. Výsledky získané od študentov vysokých škôl 3,862 podporujú dimenzionálny pohľad. Diskutuje sa životaschopnosť prieskumného prístupu k výberu vzorky pre budúci výskum znásilnení.

HĽADÁ - Čím častejšie muži používali pornografiu a čím násilnejšia je pornografia, ktorú používali, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa budú podieľať na rôznych druhoch donucovacieho sexu vrátane fyzického nátlaku.