Násilná pornografia a zneužívanie žien: teória k praxi (1998)

Násilie Vict. 1998 Winter;13(4):319-32.

Cramer E1, McFarlane J, Parker B, Soeken K, Silva C, Reel S.

abstraktné

Na preskúmanie použitia násilnej pornografie a súvisiaceho násilia páchaného na ženách bola požiadaná etnicky stratifikovaná vzorka 198 týraných žien o tom, ako partneri používajú pornografické materiály, a ak boli požiadaní alebo nútení pozerať sa, konať alebo pózovať pre pornografické scény alebo obrázky. Celkovo 40.9% žien uviedlo, že zneužívajúci používal pornografický materiál, pričom podiel je výrazne vyšší u belochov (58.7%) v porovnaní s čiernymi (27.1%) alebo hispáncami (38.5%). Keď sa skupiny tvorili podľa toho, ako násilník používal pornografiu a súvisiace zapojenie ženy, skóre násilia merané na indexoch zneužívania manželov, hodnotení nebezpečenstva a závažnosti násilia páchaného na ženách bolo významne vyššie (p = <001) pre ženy, ktoré nahlásili násilníka, ju požiadali alebo prinútili, aby sa pozrela, vystupovala alebo pózovala pre pornografické scény. Závažnosť násilia nesúvisí iba s tým, či zneužívaný používa pornografiu alebo nie. Táto analýza je prvým krokom k pochopeniu toho, ako pornografia ovplyvňuje týranie žien.