Násilná pornografia a samozrejme pravdepodobnosť sexuálnej agresie (1988)

Časopis výskumu osobnosti

Hlasitosť 22, vydanie 2, Jún 1988, Stránky 140 – 153

http://dx.doi.org/10.1016/0092-6566(88)90011-6

abstraktné

Dvom dvadsiatim dvom študentom bakalárskeho štúdia sa podarilo získať „prieskum postojov“, ktorý skúmal používanie pornografie, postoje a pravdepodobnosť znásilnenia (LR) alebo sexuálnu silu (LF). Nenásilnú pornografiu použil 81% subjektov v minulom roku, zatiaľ čo 41 a 35% používali násilnú a sexuálne násilnú pornografiu. Dvadsaťsedem percent subjektov uviedlo určitú hypotetickú pravdepodobnosť znásilnenia alebo použitia sexuálnej sily voči žene. Analýza diskriminačnej funkcie odhalila, že používanie sexuálne násilnej pornografie a akceptovanie interpersonálneho násilia voči ženám boli jednoznačne spojené s LF a LR. Predpokladá sa, že špecifická fúzia sexu a násilia v niektorých pornografických stimuloch av určitých systémoch viery môže vyvolať sklon k sexuálnemu agresívnemu správaniu. Výsledky sú interpretované z hľadiska Malamuth a Briere (1986, Vestník sociálnych vecí, 4275 – 92) model účinkov sexuálne násilných médií.