Postoje a fantázie žien o znásilnení v súvislosti s predčasným vystavením pornografii (1992)

Corne, Shawn, John Briere a Lillian M. Esses.

Journal of násilia medzi ľuďmi 7, č. 4 (1992): 454-461.

abstraktné

Aj keď sa toho už veľa naučilo, ako môžu spoločenské sily, ako napríklad pornografia, formovať alebo riadiť sexuálne násilie mužov voči ženám, existuje len málo empirických údajov o tom, ako tieto sily zasahujú do postojov a správania žien. V tejto štúdii 187 študentiek univerzity odpovedalo na dotazník týkajúci sa vystavenia detí pornografii, súčasných sexuálnych fantázií a podpory postojov podporujúcich znásilnenie.

Skoré vystavenie pornografii súviselo s následnými „fantáziami o znásilnení“ a postojmi podporujúcimi sexuálne násilie páchané na ženách. Zistenia sa interpretovali v kontexte socializácie žien tak, že akceptovali sexuálnu agresiu ako sexuálnu / romantickú udalosť.