Nová generácia sexuálnej závislosti (2013)

KOMENTÁRE: Obsah tejto recenzie sa vyrovná mnohému z toho, čo hovoríme na YBOP - modely klasickej závislosti od sexu sa nevzťahujú na väčšinu mužov, u ktorých sa vyvinie závislosť na pornografii na internete. Okrem toho môže mať chronická expozícia počas dospievania závažné účinky.


DOI: 10.1080 / 10720162.2013.843067

Jennifer Riemersmamua & Michael Sytsma

stránky 306-322

Publikované online: 22 Nov 2013

abstraktné

Sexuálna závislosť bola za posledných 30 rokov stále viac pozorovaným a skúmaným fenoménom. „Klasická“ sexuálna závislosť vyplýva z histórie zneužívania, neistých vzorov pripútanosti a neusporiadanej kontroly impulzov, ktorá sa často prejavuje krížovými závislosťami a poruchami komorbidnej nálady. Naproti tomu „súčasná“ forma rýchlej sexuálnej závislosti sa objavila s prudkým rastom internetových technológií a vyznačuje sa „3C“: chronickosťou, obsahom a kultúrou. Obzvlášť znepokojujúca je včasná expozícia grafickému sexuálnemu materiálu, ktorý narúša normálny neurochemický, sexuálny a sociálny vývoj u mládeže. Spôsoby liečby pre „klasické“ a „súčasné“ formy sa prekrývajú, ale sú odlišné, čo odráža ich jedinečnú etiológiu a podobnú podobu.