Juvenilní sexuálne páchatelia (2016)

Mena Psychiatria Rep 2016 Jul;18(7):67. doi: 10.1007/s11920-016-0706-1.

Ryan EP1,2, Otonichar JM3.

abstraktné

Sexuálne trestné činy mladistvých predstavujú značný podiel sexuálnych trestných činov, najmä voči malým deťom. V tomto článku sa preskúma nedávny výskum týkajúci sa ženských sexuálnych delikventov mladistvých (JSO), rizikových faktorov pre mladistvých, liečbu a spôsoby, akými sa tieto mladí ľudia môžu líšiť od všeobecných delikventov. Väčšina JSO neprodukuje parafilické poruchy alebo spácha sexuálne trestné činy počas dospelosti a ako skupina sú viac podobné mladistvým delikventom, ktorí nedosahujú sexuálne zneužívanie, než dospelým sexuálnym delikventom. Nedávny výskum objasnil niektoré rozdiely medzi mladými ľuďmi, ktorí sa dopúšťajú sexuálnych trestných činov, a generálnymi delikventami v oblasti atypických sexuálnych záujmov, používanie pornografie, a skorá sexuálna viktimizácia v detstve.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:

Mladiství sexuálni páchatelia; Parafilné poruchy; Posúdenie rizík; Rizikové faktory; Páchanie sexuálnych delikventov; Sexuálne zneužitie