Stres a závislosť

Stres často spôsobuje recidívy závislosti od pornografieStres je hlavným faktorom spôsobujúcim relapsy vo všetkých závislostiach. Stres môže mať veľa podôb, ale je to naša reakcia, ktorá spôsobuje neurochemické kaskády, ktoré nás nabádajú k použitiu.

Táto časť obsahuje laické články pre širokú verejnosť aj vedecké články. Ak nie ste odborníkom na závislosť, navrhujem začať laickými článkami, ktoré sú označené písmenom „L“.