ŠTÚDIA: Rozjímanie láskyplnosti zvyšuje sociálnu väzbu.

KOMENTÁRE - určité formy meditácie môžu pomôcť zmierniť pocity sociálnej úzkosti a zvýšiť pocity prepojenia.

Hutcherson, Cendri A .; Seppala, Emma M .; Gross, James J.

Emotion, zv. 8 (5), október 2008, 720-724.

Potreba sociálneho prepojenia je základným ľudským motívom a je čoraz jasnejšie, že pocit sociálneho prepojenia prináša výhody duševného a fyzického zdravia. V mnohých kultúrach však spoločenské zmeny vedú k rastúcej sociálnej nedôvere a odcudzeniu. Je možné zvýšiť pocity spoločenského prepojenia a pozitivity voči iným? Je možné tieto pocity generovať sami? V tejto štúdii autori využili krátke meditačné cvičenie milujúcej láskavosti, aby preskúmali, či je možné vytvoriť sociálne spojenie s cudzími ľuďmi v kontrolovanom laboratórnom kontexte. V porovnaní s úzko prepojenou kontrolnou úlohou dokonca len pár minút meditácie milujúcej láskavosti zvýšilo pocity sociálnej súvislosti a pozitivity voči novým jednotlivcom na explicitnej aj implicitnej úrovni. Tieto výsledky naznačujú, že táto ľahko implementovateľná technika môže pomôcť zvýšiť pozitívne sociálne emócie a znížiť sociálnu izoláciu. (Záznam databázy PsycINFO (c) 2012 APA, všetky práva vyhradené)