Rady a pozorovania pri reštarte: Od úspešných reštartov

Nasledujúce stránky obsahujú rady, návrhy a pripomienky týkajúce sa reštartovania tých, ktoré prechádzajú procesom reštartovania.

Poradenstvo pri reštartovaní - Plánovanie
Rada pri reštartovaní - zoznam spúšťačov
Poradenstvo pri reštarte poraziť porno závislosť
Poradenstvo pri reštarte, aby ste ostali bez porno porty