Najjasnejšie spomienky medzi 15. a 25. rokom - tu je dôvod

http://medicalxpress.com/news/2016-11-clearest-memories.html