Povezava med religioznostjo in uporabo internetne pornografije (2014)

Journal of Religion and Health

April 2015, zvezek 54, Številka 2, 571-583

Prva spletna stran: 08 marec 2014

Mary B. Short, Thomas E. Kasper, Chad T. Wetterneck

Minimalizem

Poraba internetne pornografije (IP) se je povečala, kar ima za posledico delovanje in psihološke težave. Zato je potrebno razumevanje, kaj spremenljivke vplivajo na uporabo IP. Ena od spremenljivk je lahko religija. Študenti (N = 223) izpolnjena vprašanja o uporabi intelektualne lastnine in religiji. Približno 64% jih je kdaj gledalo IP in 26% jih trenutno gleda IP s hitrostjo 74 minut na teden. Uporaba intelektualne lastnine je posegla v njihov odnos z Bogom in v duhovnost. Verniki so redkeje kdaj ali trenutno gledali IP. Notranja in zunanja religioznost ter usklajenost duhovnih vrednot sta bila povezana z vedno uporabo. Rezultati kažejo, da je pri uporabi intelektualne lastnine pomembna religioznost, zato so potrebne nadaljnje raziskave.