Trivalovna longitudinalna analiza obstoječih prepričanj, izpostavljenosti pornografiji in spremembi stališč (2013)

Komunikacijska poročila

26. zvezek, 2013 - vprašanje 1

Paul J. Wright

Strani 13-25 | Objavljeno na spletu: 22 Mar 2013

http://dx.doi.org/10.1080/08934215.2013.773053

Minimalizem

Večina raziskav o pornografiji in spolno dopustilnih stališčih je bila presečna, ocenila je le neposredne korelacije izpostavljenosti in odnosa, osredotočila se je na mladostnike ali bila izvedena zunaj ZDA. V tej študiji so bili uporabljeni nacionalno reprezentativni, vzdolžni podatki, zbrani od odraslih v ZDA, da bi odpravili te vrzeli v literaturi. Po nadzorovanju zgodnejše spolne permisivnosti in številnih drugih možnih zmede je bila ugotovljena pozitivna potencialna povezava med izpostavljenostjo pornografiji in kasnejšo spolno dovoljenostjo. Poleg tega v skladu s 3AM model medijske spolne socializacije je to povezavo moderiral predhodno obstoječa liberalno-konservativna ideologija udeležencev.

ključne besede: Politična usmeritevPornografijaSeksualna permisivnostSpolna socializacija