Mladostniki in zasvojenost z internetom (2009)

Mladostniki in zasvojenost z internetom (PDF)

Naslov: Mladostniki in zasvojenost z internetom Avtor: Dini Farhana Baharudin; Mohd. Zaliridzal Zakaria  

URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/5257

Datum: 2012-01-19

Zelo malo razmišljanj ali raziskav je bilo usmerjenih na temo mladostnikov in spolne odvisnosti. Mladostniki, ki uporabljajo internet, redno predstavljajo nove izzive za terapevte. Članek obravnava (a) osnovne koncepte in edinstvene psihološke značilnosti interneta, ki se nanaša na spolno vedenje mladostnikov na spletu, (b) etiologijo odvisnosti od internetne spolnosti pri mladostnikih in (c) zdravljenje in preprečevanje, ko se ukvarjajo s problematičnim spolnim odnosom na spletu vedenje pri mladostnikih. Ugotovljeno je, da terapevti ne morejo prezreti vloge, ki jo imajo mediji, zlasti internet, v življenju mladostnikov in njegov vpliv na družino in družbo.