Uporaba spolno eksplicitnega internetnega materiala in spolne negotovosti pri mladostnikih: vloga vključevanja in spolov (2010)

DOI: 10.1080 / 03637751.2010.498791

Jochen Peter* & Patti M. Valkenburg

strani 357-375

Objavljeno v spletu: 22, september 2010

Minimalizem

Raziskave so pokazale, da je uporaba spolno nazornih spletnih vsebin (SEIM) pri mladostnikih pozitivno povezana s pomembno značilnostjo razvijajočega se spolnega jaza, spolno negotovostjo. Vzročna povezava med uporabo SEIM in spolno negotovostjo ni jasna. Poleg tega ne vemo, kateri procesi temeljijo na tej povezavi in ​​ali spol te procese moderira. Na podlagi trivalne panelne raziskave med 956 nizozemskimi mladostniki je modeliranje strukturnih enačb pokazalo, da pogostejša uporaba SEIM poveča spolno negotovost mladostnikov. Ta vpliv je posredoval vpletenost mladostnikov v SEIM. Vpliv uporabe SEIM na vključenost je bil močnejši pri ženskah kot pri moških. Pri prihodnjih raziskavah o učinkih SEIM bo morda večja pozornost namenjena izkustvenim stanjem med uporabo SEIM.