Odnosi do spolne prisile s strani poljskih srednješolcev: povezave s tveganimi spolnimi skriptami, uporabo pornografije in religioznostjo (2016)

Paulina Tomaszewska & Barbara Krahé

Stran 1-17 | Prejeto 27 maj 2015, sprejet 25 maj 2016, objavljeno na spletu: 18 julij 2016

http://dx.doi.org/10.1080/13552600.2016.1195892

POVZETEK

Povezavo med kognitivnimi skriptami za sporazumne spolne interakcije in odnosom do spolne prisile so raziskovali poljski učenci 524. Predlagali smo, da bi bili tvegani spolni skripti, ki vsebujejo elemente tveganja, povezane s spolno agresijo, povezani s stališči, ki dopuščajo spolno prisilo. Uporaba pornografije in religioznost sta bili vključeni kot prediktorji tveganih spolnih scenarijev udeležencev in odnosa do spolne prisile. Tvegana spolna besedila so bila povezana z odnosom, ki dopušča spolno prisilo. Uporaba pornografije je bila posredno povezana s stališči, ki dopuščajo spolno prisilo s tveganimi spolnimi skriptami. Religioznost je pokazala pozitivno neposredno povezavo z odnosom do spolne prisile, vendar negativna posredna povezava s tveganimi spolnimi skriptami.. O rezultatih razpravljamo o pomenu tveganih spolnih skriptov, uporabi pornografije in religioznosti pri razumevanju odnosa do spolne prisile in njihovih posledic za preprečevanje spolno agresivnega vedenja.

KLJUČNE BESEDE: Spolne skripteodnos do spolne prisilepornografijoreligioznostPoljska