Kompulzivno spolno vedenje pri mladih odraslih (2013)

Ann Clin Psychiatry. 2013 Aug;25(3):193-200.

Odlaug BL1, Poželenje K, Schreiber LR, Christenson G, Derbyshire K, Harvanko A, Zlati D, Grant JE.

Minimalizem

OZADJE:

Ocenjuje se, da kompulzivno spolno vedenje vpliva na 3% do 6% odraslih, čeprav je na voljo malo informacij o resnični razširjenosti in vplivu CSB pri mladih. Cilj te epidemiološke študije je oceniti razširjenost in zdravstvene korelate CSB na velikem vzorcu študentov.

METODE:

Raziskava je proučevala spolno vedenje in njihove posledice, stres in razpoloženje, psihiatrično komorbidnost in psihosocialno delovanje.

REZULTATI:

Ocenjena prevalenca CSB je bila 2.0%. V primerjavi z anketiranci brez CSB so posamezniki s CSB poročali o bolj depresivnih in anksioznih simptomih, višjih stopnjah stresa, slabši samozavesti in višjih stopnjah socialne anksiozne motnje, motnje pozornosti / hiperaktivnosti, kompulzivnega nakupovanja, patološkega igranja in kleptomanije.

SKLEPI:

CSB je pogost pri mladih odraslih in je povezan s simptomi anksioznosti, depresije in številnimi psihosocialnimi okvarami. Precejšnja stiska in zmanjšan vedenjski nadzor nakazujeta, da ima CSB pogosto pomembno obolevnost.