Izpostavljenost zgodnjih mladostnikov mladostnikom s pornografijo na internetu: odnosi s časom pubertete, iskanje občutkov in akademska uspešnost (2014)

Beyens, Ine ×
Vandenbosch, Laura
Eggermont, Steven #

CELO ŠTUDIJ - PDF

Journal of Early Adolescence

POVZETEK

Raziskave so pokazale, da mladostniki redno uporabljajo internetno pornografijo. Namen te študije z dvema valovoma je preizkusiti integrativni model v zgodnjih mladostnikih (povprečna starost = 14.10; N = 325), ki (a) pojasnjuje njihovo izpostavljenost internetni pornografiji z opazovanjem odnosov s pubertalnim časom in iskanjem občutkov, in (b) ) raziskuje morebitne posledice njihove izpostavljenosti internetni pornografiji za njihovo akademsko uspešnost. Model integrativne poti je pokazal, da je čas pubertete in iskanje občutkov predvideval uporabo internetne pornografije. Fantje z naprednim pubertalnim odrom in fantje, ki imajo veliko občutka, ki iščejo pogostejšo internetno pornografijo. Poleg tega je povečana uporaba internetne pornografije šest mesecev kasneje zmanjšala akademsko uspešnost fantov. Razprava se osredotoča na posledice tega integrativnega modela za prihodnje raziskave internetne pornografije.