Dejavniki, ki določajo predporočno spolno prakso šolarjev, institucionalna študija preseka v severni Etiopiji (2020)

Girmay A, Marye T., Gerensea H

DOI: 10.21203 / rs.2.11987 / v1 PPR: PPR137251

Minimalizem

Poročila kažejo, da se mladostniki spolne aktivnosti povečujejo po vsem svetu in da je večina spolnih dejavnosti pred poroko, zaradi česar je večseksualno vedenje ranljivo, v tem naslovu pa je v tem naslovu le malo podatkov. Namen te študije je bil določiti status in dejavnike predporočnih spolnih praks.

Med študenti je bilo 292 (52.1%) žensk, večina študentov je bila ugotovljena v starostnem intervalu od 13 do 23 let (121 (21.6%), razširjenost predporočnih spolnih praks je bila 21.5%. Bivanje, razprava o vprašanjih reproduktivnega zdravja z družinskimi člani, mesečni žepni denar, pritisk vrstnikov, gledano pornografija so se močno povezale z odvisno spremenljivko.